Asset Publisher Asset Publisher

Ekosystemy reprezentatywne

Ekosystemy reprezentatywne  to powierzchnie na których staramy się chronić cenne fragmenty przyrody. Nie prowadzimy w nich planowanej gospodarki leśnej. Rozmieszczenie ekosystemów reprezentatywnych można zobaczyć na załączonej poniżej mapie.