Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

PIELGRZYMI W NADLEŚNICTWIE

PIELGRZYMI W NADLEŚNICTWIE

Światowe Dni Młodzieży w Gospodarstwie Szkółkarskim Racot

Leśnicy z Nadleśnictwa Kościan mieli przyjemność gościć 40 pielgrzymów, zmierzających na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa.

Dnia 22 lipca 2016 r. pielgrzymi z Hiszpanii zostali przyjęci przez Nadleśnictwo Kościan i Grupę Młodzieży z Bonikowa na Szkółce Leśnej w Racocie.

Wizyta rozpoczęła się krótką prezentacją o najciekawszych miejscach w Nadleśnictwie Kościan oraz spacerem po Gospodarstwie Szkółkarskim, podczas którego goście mogli zapoznać się z podstawowymi cechami szkółki polowej oraz jej działalnością. Goście zostali również zapoznani z zasadami obowiązującymi w lesie i otrzymali odblaskowe opaski w ramach akcji „Bezpieczne wakacje". Następnym punktem programu była msza polowa koncelebrowana przez proboszcza z parafii w Bonikowie. Po liturgii nadszedł czas na pieczenie kiełbas nad ogniskiem, które zdecydowanie zasmakowały pielgrzymom z Saragossy. Po posiłku goście zaprezentowali lokalne i tradycyjne tańce oraz zachęcali do wspólnej zabawy. Spotkanie oficjalnie zakończyło się podziękowaniami oraz wspólną modlitwą Paternoser.

Tekst. Magdalena Marchelek

Foto. Krzysztof Kuśnierek