Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Narada terenowa

Narada terenowa

NARADA TERENOWA ZWIĄZANA Z WYPADKAMI PRZY PRACY NA TERENIE LASÓW PAŃSTWOWYCH

W celu poprawy stanu bezpieczeństwa pracy przy pozyskaniu drewna przeprowadzono 21 lipca 2016 r w Leśnictwie Błotkowo weryfikację podstawowych zasad bezpiecznej ścinki i okrzesywania drzew.

Głównym adresatem spotkania byli pracownicy Konsorcjum świadczący usługi w zakresie użytkowania lasu.

Zwrócono uwagę na stosowanie środków ochrony indywidualnej, wykonanie prac przygotowawczych do ścinki, ścieżki oddalania, usuwanie nabiegów korzeniowych utrudniających obalanie drzewa oraz samą technikę wycinki drzew, wielkość progu, zawiasy, prawidłowość podcięcia i sposób okrzesywania drzewa.

Pan Jacek Wiekiera z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu omówił szczególne przypadki, jakimi są drzewa zawieszone, hubiaste, wywroty i sposoby usuwania drzew złamanych. Cennymi uwagami dzieliła się pani Katarzyna Dolata-Wiciak, przedstawicielka Służby Nadzoru Gospodarki Drewnem.

Tekst Andrzej Zboralski

Foto Wojciech Błoch