Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Źródło danych w powyższych tabelach:

Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Kościan na okres 1.01.2014-31.12.2023 r.

Wyniki aktualizacji stanu powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w Lasach Państwowych na dzień 1 stycznia 2012 r. BULiGL