Asset Publisher Asset Publisher

Zagrożenie pożarowe w lasach

Głównym zagrożeniem dla naszych lasów są pożary leśne. Tylko w rzadkich przypadkach powstają one wskutek zjawisk przyrody np. uderzenia piorunu.

Co roku przyczyną ok. 95%  wszystkich pożarów lasu jest nieostrożne obchodzenie się z otwartym ogniem - palenie tytoniu w lasach, bezmyślne wyrzucanie niedopałków papierosów z samochodów i pociągów oraz inne nieodpowiednie zachowanie się w lesie rozmyślne lub przypadkowe.

Niszczące działanie ognia wpływa ujemnie zarówno na cały ekosystem leśny, jak  i na poszczególne elementy:  drzewostan, runo leśne, faunę, glebę, może również dotrzeć do ludzkich osad znajdujących się w sąsiedztwie terenów leśnych.

W  spalonym lub uszkodzonym przez pożar lesie zamiera życie  - giną pożyteczne owady, ptaki, zwierzęta. Zniszczeniu ulega roślinność będąca naturalnym filtrem oczyszczającym powietrze.

Potrzeba wielu dziesiątków lat, dużych nakładów pracy i pieniędzy, aby odtworzyć las w miejsce tego, który ogień strawił.

Gdy pożar lasu już powstanie, jego wykryciu, alarmowaniu i zwalczaniu służą:

-obserwacje naziemne wykrywania pożarów leśnych (dostrzegalnie przeciwpożarowe, wieże telewizyjne, patrole naziemne korzystające z samochodów wyposażonych w radiotelefony),
- powietrzne siły gaśnicze (samoloty i śmigłowce) do patrolowania i zwalczania pożarów,
- bazy sprzętu przeciwpożarowego w każdym nadleśnictwie,
- działalność operacyjna jednostek gaśniczych,
- sieć punktów czerpania wody gaśniczej,
- Punkty Alarmowo-Dyspozycyjne (PAD) w każdym nadleśnictwie i regionalnej dyrekcji.

W okresie zagrożenia pożarowego, tzn. od marca do września, kiedy powstaje 98% pożarów leśnych, na terenie regionalnej dyrekcji działa system monitorowania zagrożenia pożarowego lasu. W skład tego systemu wchodzą punkty meteorologiczne, w których dokonuje się pomiarów meteorologicznych oraz wilgotności ściółki leśnej umożliwiających określenie stopnia zagrożenia pożarowego lasu przy czym:

Aktualne zagrożenie pożarowe można sprawdzić TUTAJ

0 - oznacza brak zagrożenia 

1 - zagrożenie małe

2 - zagrożenie średnie

3 - zagrożenie duże

W zależności od jego wartości leśnicy podejmują odpowiednie przeciwpożarowe działania ochronne.

Czasem zdarza się, że podczas długotrwałej suszy, gdy maleńka iskra może spowodować pożar, nadleśniczy ma prawo wprowadzić czasowy zakaz wstępu do lasu. Taki zakaz chroni nie tylko las przed zaprószeniem ognia, ale także wszystkich odwiedzających go ludzi, gdy rozszaleje się ogień.

Pamietajmy zatem aby ochronić lasy przed pożarami. Duże znaczenie ma odpowiednie zachowanie się każdego z nas w lesie lub jego okolicy, a przede wszystkim przestrzeganie zakazu posługiwania się otwartym ogniem na terenach leśnych i w jego sąsiedztwie.

Pamiętajmy również, że poza miejscami wyznaczonymi przez leśników, nie wolno rozpalać ognisk bliżej niż 100 m od lasu, a w lesie korzystać z otwartego płomienia.

Prawnie zabronione jest także wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych na łąkach, ścierniskach i skarpach rowów.

Leśnicy liczą na współpracę ze społeczeństwem zwłaszcza w wykrywaniu źródeł ognia, a w przypadku zauważenia pożaru należy powiadomić straż, nadleśnictwo lub właściciela lasu.

Las żyje dla Ciebie. Możesz w nim wypoczywać i regenerować siły nie naruszając jego harmonii.