Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Na terenie gruntów w zarządzie Nadleśnictwa Kościan zatwierdzono 42 pomniki przyrody ożywionej (drzewa) i 2 pomniki przyrody nieożywionej (głazy narzutowe). Ochroną pomnikową objęto następujące gatunki: dąb szypułkowy (Quercus robur) – 28 szt., dąb bezszypułkowy (Quercus petraea) – 1 szt., buk zwyczajny (Fagus sylvatica) – 3 szt., sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) – 6 szt., klon jawor (Acer pseudoplatanus) – 1 szt., daglezja zielona (Pseudotsuga menziesii) – 1 szt., jarząb pospolity (Sorbus aucuparia) – 1 szt. i świerk pospolity – 1 szt.