Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona gatunkowa w Nadleśnictwie Kościan

Strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową

Na terenie Nadleśnictwa Kościan ustalono strefy ochrony dla następujących gatunków ptaków:

Bocian czarny (Ciconia nigra)
Kania ruda (Milvus milvus)
Bielik (Haliaeetus albicilla)