Asset Publisher Asset Publisher

Turystyka i wypoczynek

Ze względu na specyfikę, czyli duże rozdrobnienie kompleksów leśnych teren zarządzany przez Nadleśnictwo Kościan jest bardzo rozległy i tym samym zróżnicowany nie tylko pod względem przyrodniczym, ale również turystycznym.

Na obszarze administrowanym przez Nadleśnictwo Kościan znajduje się szereg ciekawych miejsc i obiektów, które warto zobaczyć.

Wieża widokowa w Siekowie w Leśnictwie Ziemin to drewniany punkt widokowy liczący 30 m wysokości. Wieża zlokalizowana jest w lesie na wzieniesiu “Winnica” (101 m n.p.m.) nieopodal miejscowości Siekowo, w miejscu gdzie dawniej znajdowały się winnice hrabiego Czarneckiego. Więcej informacji o winnicy znajdziesz TUTAJ. Współrzędne geograficzne PUWG 1992 X:469003,95 Y:320011,06.

Kapliczka w Rąbińskim Lesie na terenie Leśnictwa Turew została wybudowana w miejscu tragicznego wypadku, do którego doszło podczas polowania 15 stycznia 1909 roku. Zygmunt Chłapowski, właściciel Turwi sprawdzając broń, przypadkowo postrzelił swojego kuzyna i przyjaciela Kazimierza Mańkowskiego z Brodnicy, który zmarł mając zaledwie 26 lat. W tym samym roku Zygmunt Chłapowski postanowił ufundować kaplicę. 20 czerwca 1909 roku został wmurowany kamień węgielny. Kaplica została wybudowana z drewna modrzewiowego w stylu zakopiańskim. Na szczególną uwagę zasługują drewniane, jednoskrzydłowe drzwi ozdobione żeliwnymi okuciami w kształcie gałęzi dębowych, szyld i klamka z motywami geometrycznymi. W kaplicy znajduje się ołtarz przyścienny, na tabernakulum ustawiony jest zabytkowy krucyfiks. Współrzędne geograficzne PUWG 1992 X:468186,63 Y:356857,77.

Rezerwat "Wyspa konwaliowa" leży na terenie leśnictwa Olejnica nieopodal miejscowości o tej samej nazwie. Wyspa na jeziorze Radomierskim o powierzchni około 25 ha od 1957 roku jest rezerwatem przyrody. Znaczna część wyspy porośnięta jest konwalią majową. 
W okresie międzywojennym XX wieku wyspa zarządzana była przez Nadleśnictwo Mochy. Wówczas znana była z urządzanych na niej tradycyjnych festynów ludowych organizowanych do czasów powojennych. Zabawy odbywały się tam wiosną i latem, a najhuczniejsze w Noc Świętojańską. Goście przewożeni byli do celu promem. Teren, na którym odbywały się zabawy był zagospodarowany. Wytyczono ścieżki i plac taneczny w centralnej części wyspy. Część drzew usunięto i posadzono obce gatunki drzew. Efektem ubocznym festynów było niszczenie roślinności wyspy, co spowodowało sprzeciw Koła Krajoznawczego przy Szkole Ogólnokształcącej w Wolsztynie, które zorganizowało w 1951 roku protest młodzieży szkolnej Wolsztyna i Przemętu. Akcja ta zainicjowała dalsze działania, skutkiem których zaprzestano organizowania zabaw na wyspie, a 30 października 1957 roku uznano wyspę za rezerwat przyrody.
Wyspa znajduje się w kompleksie jezior powstałych po ostatnim zlodowaceniu. Aby chronić ten krajobraz utworzono Przemęcki Park Krajobrazowy. Jeziora połączone są ze sobą siecią kanałów, co umożliwiło stworzenie tzw. konwaliowego szlaku kajakowego. W okresie wiosennym i letnim jest on intensywnie odwiedzany przez turystów. Istnieje sporo firm organizujących na tym terenie spływy kajakowe z możliwością transportu kajaków w dowolny punkt trasy szlaku. Współrzędne geograficzne PUWG 1992 X:461448,99 Y:311226,82. 

Drzewostany, których gatunkiem głównym jest Żywotnik olbrzymi Thuja plicata,  należyące do nielicznych w Polsce założone  ok. 1900 roku przez pruskie stacje doświadczalne. W Polsce ogólna powierzchnia występowania żywotnika olbrzymiego na terenach leśnych wynosi ok. 8 ha, z czego połowa tych drzewostanów rośnie na obszarze Nadleśnictwa Kościan. Współrzędne geograficzne PUWG 1992 X:458849,66 Y:310807,25. 

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Leśnctwie Olejnica licząca około 8 km. Na ścieżce zlokalizowano 13 stanowisk tematycznych oraz 20 małych tabliczek z informacjami na temat poszczególnych gatunków drzew i krzewów, które są umieszczone przy opisywanych gatunkach na ścieżce. Spacerując ścieżką można podziwiać wyspę konwaliową oraz strzeliste Żywotniki Olbrzymie. Współrzędne geograficzne PUWG 1992 X:458600,95 Y:310882,65 (początek ścieżki). 

Osobliwością przyrodniczą jest Wąwóz Boguszyński w Leśnictwie Błotkowo. Jest to głęboki,okazały jar erozyjny porośnięty starym, ponad 170 letnim  drzewostanem bukowym z domieszką dębu szypułkowego, dębu czerwonego, graba i sosny o zwartej powierzchni 4,19 ha. Współrzędne geograficzne PUWG 1992 X:456026,85 Y:327951,99.

Zadrzewienia śródpolne  
Generał Dezydery Chłapowski w 1829 roku rozpoczął na obszarze swojego majątku w Turwi zakładanie pasów zadrzewień śródpolnych. Gospodarkę opierał na najnowszych wzorach angielskich. Chłapowski doceniał  ich rolę w przeciwdziałaniu erozji gleby i poprawie klimatu. Zadrzewienia łagodzą siłę wiatrów, zmniejszają parowanie oraz łagodzą skrajne temperatury. Przyczyniało się to do wzrostu plonów. Zadrzewienia były też źródłem drewna, schronieniem dla zwierzyny. Swoją koncepcję Chłapowski rozwijał przez 50 lat. W chwili obecnej zadrzewienia, które możemy oglądać, zostały ponownie posadzone przez człowieka lub pochodzą z odrośli dawnych nasadzeń. Aby chronić zadrzewienia, objęto je ochroną konserwatorską wpisując do rejestru zabytków w 1987 roku. Na tym terenie w 1992 roku utworzono Park Krajobrazowy im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego.  Celem parku jest m.in. ochrony krajobrazu kulturowego i rolniczego, z dobrze zachowaną siecią zadrzewień śródpolnych. W Turwi znajduje się barokowy pałac rodziny Chłapowskich. Obecnie pałac mieści Stację Badawczą Zakładu Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, gdzie prowadzi się badania m.in. nad rolą zadrzewień śródpolnych. Współrzędne geograficzne PUWG 1992 X:468304,25 Y:350484,98 (Pałac w Turwi).

Zielony punkt kontrolny to oryginalna polska koncepcja powierzchni z siecią stałych punktów kontrolnych do uprawiania orienteeringu.Dyscyplina znana jest na świecie pod nazwą Permanent Orienteering Courses (dla niewtajemniczonych są to po prostu biegi na orientację) . Przedsięwzięcie powstało na terenie Leśnictwa Olejnica przy współpracy Klubu Sportowego Azymut Mochy, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Nadleśnictwa Kościan. Zachęcamy wszystkich miłośników biegów na orientację do skorzystania z projektu. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ. Współrzędne geograficzne PUWG 1992 X:458709,31 Y:311267,74 (początek trasy).

Zbiornik Wonieść obszar sieci stanowiący obszar Natura 2000

Obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia) zatwierdzony w 2004 rokuZgodnie ze Standardowym Formularzem Danych obszar ten jest ważny głównie dla lęgowych i migrujących ptaków wodnych i błotnych. Stanowi cenną ostoję różnorodności biologicznej pośród rozległych obszarów intensywnie wykorzystywanych rolniczo. Szczególnie wartościowy dla gatunków lęgowych związanych z rozległymi, dobrze wykształconymi szuwarami: błotniak stawowy, bąk, bączek, które mają tu wysokie liczebności w skali regionu. Zbiornik i okoliczne tereny coroku przyciągają nie tylko pasjonatów ornitologii, ale również turystów chcących spędzić urlop nad jeziorem. Największe kąpielisko znajduję się w miejscowości Nowy Dębiec położonej ok 16 km od Kościana. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ. Współrzędne geograficzne PUWG 1992 X:461338,98 Y:342826,46 (kąpielisko w Nowy Dębcu).

Przez teren Nadleśnictwa Kościan przebiegają również szlaki piesze, rowerowe i konne:

Zanim wyruszysz na leśną wyprawę zaplanuj ją przy pomocy mapy zagospodarowania turystycznego BDL.     Znajdziesz ją TUTAJ

- Szlaki turystyczne PTTK 

- Trasy rowerowe Ziemi Kościańskiej

- Ziemiański Szlak Rowerowy

- Szlaki rowerowe Gminy Przemęt 

- Szlaki konne Gminy Przemęt
 

Na zmęczonych turystów czekają liczne miejsca postoju oraz wiaty rowerowe, wyposażone w niezbędną infrastrukturę sprzyjającą nabraniu sił przed dalszą podróżą. 

Dla wszystkich miłośników kiełbasek z ogniska i innych pyszności zalecamy zapoznać się z poniższą mapą, na której zaznaczono stałe miejsca do rozpalania ognisk, znajdujących się na terenie RDLP w Poznaniu.