Asset Publisher Asset Publisher

Back

Współpraca Policji ze Strażą Leśną

Współpraca Policji ze Strażą Leśną

Obecny plan działań priorytetowych dzielnicowych z miasta i gminy Kościan obejmuje realizację zadań od początku kwietnia do końca września 2024r., w tym wspólne działania z leśnikami.

Działania powiązane z terenami leśnymi dotyczą rejonu nr 7, który obejmuje Bonikowo, Czarkowo, Kawczyn, Kiełczewo, Kokorzyn, Kobylniki, Krzan, Kurowo, Łagiewniki, Mikoszki, Nacław, Nw. Oborzyska, St. Oborzyska, Tamborowo, Pianowo, Pelikan, Ponin, Sepienko, Sierakowo, Szczodrowo, Widziszewo.

Dzielnicowy rejonu służbowego nr 7 prowadzi działanie priorytetowe w rejonie PSZOK w Bonikowie. Celem działania jest wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie procederu zaśmiecania miejsca publicznego.

W założeniach do prowadzonych działań jest m.in. podjęcie współpracy z Posterunkiem Straży Leśnej, Leśnictwem Bonikowo oraz Zakładem Usług Leśnych. 

Zdjęcie przedstawia sygnały świetlne policyjnego radiowozu

Dzielnicowi to policjanci tzw. „pierwszego kontaktu”, do którego można zwracać się o pomoc, a także wskazywać miejsca gdzie ta pomoc jest potrzebna. Diagnozują oni lokalne problemy, ustalają przyczyny i podejmują działania w celu ich skutecznego rozwiązania. Dzielnicowy jest odpowiedzialny za bezpośredni kontakt z mieszkańcami w codziennej służbie. 

Zachęcamy do nawiązywania współpracy z dzielnicowym rejonu służbowego nr 7, gdyż na wybór zadania priorytetowego, w tym przypadku czystości lasu, mają ogromny wpływ mieszkańcy. Każdy sygnał o zagrożeniach przekazanych telefonicznie, na adres email czy też poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa to cenna wskazówka w diagnozowaniu występujących zagrożeń.

Dzielnicowym rejonu służbowego nr 7 jest Asp. Tomasz Skrzyczak, z którym można skontaktować się telefonicznie (tel. 786-936-313) lub drogą elektroniczną (e-mail: dzielnicowy.koscian7@po.policja.gov.pl). 

Więcej informacji o działaniach priorytetowych dzielnicowych z miasta i Gminy Kościan można uzyskać na stronie KPP Kościan.