Asset Publisher Asset Publisher

Back

Obrady Komisji Założeń Planu

Obrady Komisji Założeń Planu

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Kościan na lata 2024-2033.

Obrady Komisji Założeń planu odbędą się 15.04.2021 r., o godz. 9:00, w formie wideokonferencji. Nadleśnictwo Kościan zachęca do wzięcia udziału w obradach przez zainteresowane osoby i przedstawicieli instytucji samorządowych. W tym celu należy zgłosić chęć uczestnictwa wraz z adresem mailowych na adres k.gielda-pinas@poznan.lasy.gov.pl do 9 kwietnia 2021 r.
Założenia do planu zostaną umieszczone do publicznego wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/plan_urzadzenia_lasu, w terminie od 7 maja       do 28 maja 2021 r. 
Uwagi i wnioski do założeń do planu urządzenia lasu należy składać na piśmie w terminie do 11 czerwca 2021 r., na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu ul. Gajowa 10, 61-959 Poznań lub pocztą e-mail na adres: sekretariat@poznan.lasy.gov.pl. 
Dyrektor RDLP w Poznaniu ww. uwagi i wnioski rozpatrzy w terminie do dnia 1 lipca 2021 r.