Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kłusownicy złapani na gorącym uczynku

Kłusownicy złapani na gorącym uczynku

Po 2 tygodniach działań Straż Leśna Nadleśnictwa Kościan, Państwowa Straż Łowiecka oraz Komenda Powiatowa Policji w Kościanie ujęły kłusowników grasujących na terenie Leśnictwa Kotusz.

Od kilku miesięcy w lasach Leśnictwa Kotusz znajdowane były ślady świadczące o kłusownictwie. 
W związku z tym Straż Leśna oraz leśniczy i podleśniczy Leśnictwa Kotusz prowadzili obserwacje w celu złapania kłusowników.
Świeżo zastawione wnyki odnaleziono 9 października 2023 r. (w celu przywabienia zwierzyny przy wnykach była rozrzucona kukurydza).
Od tego dnia Straż Leśna Nadleśnictwa Kościan, Państwowa Straż Łowiecka oraz Komenda Powiatowa Policji w Kościanie prowadziły wspólnie intensywne działania, które zakończyły się  sukcesem 20 października br. 


Tego dnia ujęto na gorącym uczynku dwie osoby podejrzane o kłusownictwo. Technicy kryminalistyki dokonali oględzin miejsca zastawienia wnyków i pojazdu, którym poruszali się zatrzymani. 
Następnie udano się do ich miejsca zamieszkania, gdzie zabezpieczono wnyki, 75 kg mięsa i wyrobów z dziczyzny oraz urządzenia do produkcji wędlin.


Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego zatrzymani usłyszeli zarzuty przestępstw z ustawy Prawo Łowieckie. Odpowiedzą za zakładanie urządzeń przeznaczonych do chwytania lub zabijania zwierząt oraz nielegalnego pozyskania zwierzyny za pomocą tych urządzeń. Kłusownikom grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Wobec obu osób prokurator zdecydował również o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci policyjnego dozoru oraz zakazu opuszczania kraju.