Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Zaproszenie do uczestnictwa w I spotkaniu Zespołów Lokalnej Współpracy dla obszarów Natura 2000 Ostoja Przemęcka

Zaproszenie do uczestnictwa w I spotkaniu Zespołów Lokalnej Współpracy dla obszarów Natura 2000 Ostoja Przemęcka

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu serdecznie zaprasza do uczestnictwa w I spotkaniu Zespołów Lokalnej Współpracy dla obszarów Natura 2000 Ostoja Przemęcka PLH300041 i Dębowa Góra PLH300055, które odbędzie się 3 sierpnia 2023 r., od godz. 10:00.

Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną podstawy prawne i teoretyczne opracowywania planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz założenia realizowanego projektu.
Zgłoszenia do Zespołów Lokalnej Współpracy prosimy przesyłać do 31 lipca 2023 r., na dres email: michal.jankowski@poznan.rdos.gov.pl.
Szczegółowe informacje na temat spotkania można uzyskać pod nr telefonu 61 639 64 48.
Spotkanie warsztatowe ZLW obędzie się w formie online, na platformie MS Teams. Link do spotkań zostanie przesłany w przededniu wydarzenia.
Dołączanie do spotkania w aplikacji MS Teams nie wymaga pobrania dodatkowego oprogramowania, zatem mogą Państwo połączyć się z nami w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu.
Plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w województwie wielkopolskim przygotowywane są w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.