Asset Publisher Asset Publisher

Back

Powstaniec Wielkopolski z Jurkowa

Powstaniec Wielkopolski z Jurkowa

Nadleśnictwo Kościan po raz kolejny uroczyście obchodziło 100-lecie Powstania Wielkopolskiego. Tym razem upamiętniono Powstańca Wielkopolskiego, który zarządzał Jurkowskimi lasami.

W Leśnictwie Jurkowo 15 lutego 2019 roku odbyła się uroczystość upamiętniająca Stanisława Poprawskiego - Powstańca Wielkopolskiego i Leśniczego z Jurkowa. Było to kolejne wydarzenie związane z obchodami 100-lecia Powstania Wielkopolskiego, w którym Nadleśnictwo Kościan brało czynny udział. Inicjatorem uroczystości był Leśniczy Leśnictwa Jurkowo - Pan Robert Mądry. Jako jeden z następców Stanisława Poprawskiego, czułem potrzebę uhonorowania jego zasług dla Ojczyzny i miejscowej ludności - wyznaje Leśniczy.

Uroczystość rozpoczęła się przywitaniem gości, wśród których znaleźli się potomkowie Powstańca z Jurkowa. Głos w ich imieniu zabrał syn- Pan Marian Poprawski, który przybliżył wszystkim zgromadzonym życiorys swojego ojca.

Kolejnym punktem programu było krótkie wystąpienie prof. dr. hab. Władysława Chałupki z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, który podzielił się ze wszystkim swoimi osobistymi uwagami dotyczącymi obchodzenia 100-lecia Powstania Wielkopolskiego. Bardzo się cieszę, że w mniejszych miejscowościach Wielkopolski nadal organizowane są uroczystości upamiętniające Powstanie Wielkopolskie i można dostrzec dumnie powiewające na domach i urzędach powstańcze flagi - wyznał Profesor.

Zwieńczeniem uroczystości było odsłonięcie tablicy upamiętniającej Stanisława Poprawskiego oraz występ zespołu muzycznego ze Szkoły Podstawowej im. Powstańczej Kompanii Krzywińskiej.  

Dzień po uroczystości, w Kościanie odbyła się gra miejska "Kryptonim Wolność", nawiązująca do Powstania Wielkopolskiego. Głównymi organizatorami była Kościańska Rezerwa Skautowa, która poprzez tego rodzaju działania skutecznie uczy historii i zachęca całe rodziny do aktywego spędzania wolnego czasu. Sposoby obchodzenia rocznicy powstania są różne, najważniejsze że przyświeca temu jeden cel - pamięć o historii i ludziach, którzy ją stworzyli.

Stanisław Poprawski (1894-1969)

 

 

Urodził się 24 października 1894 r. w Jurkowie, w powiecie kościańskim.

W marcu 1914 r. został powołany do armii niemieckiej. Brał udział w walkach pod Cerny, Bery an Bac, Verdun.

W połowie grudnia 1918 r. wrócił do Jurkowa w pełnym uzbrojeniu i włączył się do prac organizacyjnych związanych z Powstaniem Wielkopolskim. Zwerbował z okolicy 45 ochotników, przeprowadził podstawowe przeszkolenie i włączył całą grupę do Powstańczej Kompanii Krzywińskiej. Jej zaprzysiężenie odbyło się 4 stycznia 1919 r. w Jurkowie. Tego samego dnia 85-osobowy pluton powstańców prowadzony przez Stanisława wyruszył na odsiecz Wolsztyna, by dzień później tj. 5 stycznia 1919 r. wyprzeć oddział Grenzchutzu ze wsi Prochy.

11 stycznia 1919 r. Stanisław Poprawski wraz z Powstańczą Kompanią Krzywińską wziął udział w bitwie pod Osieczną, gdzie brawurowym atakiem na lewe skrzydło oddziałów niemieckich, prowadząc pluton powstańców z karabinem maszynowym, spowodował załamanie się ataku niemieckiego i wycofanie się Niemców do Leszna.

Za swoją działalność wojenną i powstańczą Stanisław Poprawski został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Niepodległości, Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

21  listopada  1921 roku  objął  posadę  leśniczego  w  prywatnych  lasach  majątku Stanisława Morawskiego w Jurkowie. Dzięki  wysokim  kwalifikacjom  zawodowym, znajomości języka niemieckiego oraz przychylności społeczeństwa, Stanisław przez cały okres okupacji, sprawował funkcję leśniczego lasów jurkowskich. W  1945 roku  wszystkie  lasy  prywatnych  właścicieli  majątków  ziemskich  zostały upaństwowione  i  Nadleśnictwo  Kościan  w  dniu  25  marca  1945 roku powierzyło Stanisławowi Lasy Jurkowa, Czerwonej Wsi, Jezierzyc, Chełkowa i Wojnowic. 29  maja  1969 r.  zmarł  i  został  pochowany  na  kwaterze  powstańczej  Cmentarza Katolickiego w Lesznie.

fot Karolina Koronowska