Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu Planu Urządzenia Lasu

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu Planu Urządzenia Lasu

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Kościan na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2033 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000.

Z ww. projektem można zapoznać się od dnia 8 grudnia do 29 grudnia 2023 r:

- w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu oraz Nadleśnictwa Kościan, w dniach urzędowania w godzinach od 8 do 14 (po wcześniejszym umówieniu wizyty),
- na stronie internetowej RDLP w Poznaniu w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://www.gov.pl/web/regionalna-dyrekcja-lasow-panstwowych-w-poznaniu/plany-urzadzenia-lasu 

Uwagi i wnioski dotyczące projektu planu będzie można składać w terminie do 5 stycznia 2024 r. na piśmie w sekretariatach RDLP w Poznaniu i Nadleśnictwa, lub przesłać na adres sekretariat@poznan.lasy.gov.pl a decyzję o sposobie ich załatwienia podejmie Dyrektor RDLP, o czym zostaną poinformowane zainteresowane osoby.