Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Informacja o wykonanym lotniczym oprysku chemicznym

Informacja o wykonanym lotniczym oprysku chemicznym

Ogłoszenie Brudnica mniszka - lotniczy oprysk chemiczny

Nadleśnictwo Kościan informuje, że dnia 26.05.2019 r. na terenach leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Kościan oraz na terenach leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie Gmin Przemęt oraz Wijewo, odbył się lotniczy zabieg chemicznego ograniczania liczebności owadów brudnicy mniszki na powierzchni ok. 233,50 ha. Zabieg był wykonany na terenie leśnictwa Kaszczor przy użyciu środka ochrony roślin DIMILIN 480 SC w ilości 0,1 l/ha (nr zezwolenia: Załącznik do decyzji MRiRW nr R-113/2018d z dnia 02.03.2018 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-5/2008 z dnia 22.01.2008 r.) Okres karencji dla zbioru płodów runa leśnego wynosi 24 godziny od ostatniego zastosowania środka. Wszelkie informacje można uzyskać w Nadleśnictwie Kościan pod nr tel. 65 512 02 33 w godz. od 7.00 do 15.00 w dni robocze.

 

W załączniku mapa z zaznaczonym obszarem planowanego oprysku chemicznego.

Materiały do pobrania